Welkom bij Ont-dek JE NATUURlijke RUIMTE coaching al wandelend in de natuur met Hans Nusink.

Wie
Mensen met levens- of praktische vragen waar ze steeds tegenaan lopen zijn welkom. Samen met jou zoek ik naar een antwoord waar je op dit moment in je leven iets aan hebt. Op weg naar de kracht in jezelf, de mens die je bent op een dieper niveau, of jouw antwoord op een praktische vraag. Iedereen is welkom.

In mijn leven komen rode draden voor zoals: relatie-ont-wikkelingen, mannengroepen en een ernstige ziekte. Deze kunnen de jouwe kruisen. Zo kan een bevruchtende vonk overspringen.

 

Hoe
Ik bied twee mogelijkheden aan.

  • Losse wandelingen van anderhalf uur. Je wilt iets aan de orde stellen dat om aandacht vraagt.
  • Een jaarcyclus van vier wandelingen van 1,5 uur.

De seizoenen zijn de inspiratiebron. Een metafoor voor de ontwikkeling van iets in je leven.

April - Voorjaar
Het zaadje is ontkiemd, steekt zijn kopje boven de koude aarde uit. Verkent de wereld.

Juni - Zomer
Een forse plant in zijn volle kracht toont zich aan de wereld. Mooi in bloei.

September - Herfst
De plant draagt nu jouw vruchten die je oogst. Het zaad kan zich verspreiden.

December - Winter
Het zaad van het vorig jaar rust in de aarde. Bezinning over wat gerijpt is.

 

De cyclus gaat door. Het zaad in ruste bergt nieuw leven in zich. Het ontkiemt, wordt een plant, die bloeit en zaad vormt. Met welke snelheid doorloop jij jouw eigen cyclus?

Je kunt op elk moment in de cyclus stappen. Een cirkel heeft geen begin of eind.

Voorafgaand aan een cyclus maken we kennis in een telefoongesprek.

Voor anderhalf uur reken ik 75 euro.

In het kader van de privacy zal ik geen namen, emailadressen, telefoonummers of ander privacygevoelige informatie doorgeven aan derden zonder toestemming van de betrokken persoon.Webdesign and Development : iWebPro Interactieve Web Producties